picture

IEEE ICMA 2006 Program Committee

Program Chair:
Zhidong Wang - Tohoku University, Japan
Program Co-Chairs:
Yangquan Chen - Utah State University, USA
Qiang Huang - Beijing Institute of Technology, China
Hidenori Ishihara - Kagawa University, Japan
Simon Yang - University of Guelph, Canada
Members:
Majid Nili Ahmadabad -
Wen-Hua Chen -
Xinkai Chen -
YangQuan Chen -
Hai Deng -
Ozren Despic -
Jiexiong Ding -
Lixin Dong -
Michel Dufosse -
Yongchun Fang -
Shuzhi Sam Ge -
Dongbing Gu -
Jason Gu -
Shuxiang Guo -
Yi Guo -
Yasuhisa Hasegawa -
Yasuhisa Hirata -
Toshio Hori -
Jie Huang -
Qiang Huang -
Ryojun Ikeura -
Akio Ishiguro -
Hidenori Ishihara -
Shinya Kajikawa -
Behrad Khamesee -
Naoyuki Kubota -
Takashi Kubota -
Deshen Li -
Jin Li -
Youfu Li -
Wei-Hsin Liao -
Fei Liu -
Guangjun Liu -
Peter Liu -
Xiaoping Liu -
Yunhui Liu -
Kin Huat Low -
Tien-Fu Lu -
Shugen Ma -
J. Tenreiro Machado -
Ang Marcelo H. Jr. -
Tao Mei -
Aigou Ming -
Hiromi Mochiyama -
Kevin L. Moore -
Keiji Nagatani -
Yasushi Nakauchi -
Dragomir N. Nenchev -
Zoran Obradovic -
Hisashi Osumi -
Igor Podlubny -
Erwin Prassler -
Hairong Qi -
Jinwu Qian -
Hong Qiao -
Wei Ren -
Changhui Ru -
Koichi Sagawa -
Jie Sheng -
Yang Shi -
Dezhen Song -
Chun-yi Su -
Dong Sun -
Yu Sun -
Satoru Takahashi -
Hideaki Takanobu -
T.J Tarn -
Akio Torii -
Dariusz Ucinski -
Satoshi Ueno -
Gancho Vachkov -
Blas Vinagre -
Holger Voos -
Takahiro Wada -
Kejun Wang -
Lihui Wang -
Yuezong Wang -
Ning Xi -
Lisheng Xu -
AnKe Xue -
Dingyu Xue -
Simon X. Yang -
Guilin Yang -
Changlong Ye -
Xiufen Ye -
Jingang Yi -
Jie Yu -
Yong Yu -
Xiaobu Yuan -
HongBin Zha -
Hong Zhang -
Tao Zhang -
Xuping Zhang -
Shi Zhen -
Fangwen Zhu -
Songmin Jia